สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
  Username
   
 
 
Password
 
   
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: พฤษภาคม 2566 
:: เมษายน 2566 
:: มีนาคม 2566 
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน พ.ค.ก.ตกเบิก เดือนธันวาคม 2560 [26-Dec-201709:05:13: pm]
     สพป.อุดรธานี เขต 4 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ค.ก. ตกเบิกตั้งแต่วันที่  16  พฤษภาคม - 30 พฤศจิกายน 2560  ประจำเดือนธันวาคม 2560  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
    news_1226-2105.xls
   รายละเอียดเบิกจ่ายเงินตอบแทนเต็มขั้นตกเบิก เดือนพฤศจิกายน 2560 [16-Dec-201710:00:26: pm]
     รายละเอียดเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเต็มขั้นตกเบิก เดือนพฤศจิกายน 2560 โอนรวมพร้อมกับเงินเดือนพฤศจิกายน 2560   แต่ไม่ปรากฎรายการในสลิปเงินเดือน
    news_1216-2200.xls
   รายละะเอียดการโอนเงินเพิ่ม เดือน พย.60 [28-Nov-201703:16:25: pm]
    รายละเอียดการโอนเงิน เข้าบัญชีบุคลากร  กรณีหักหนี้ออมสินเกิน  เดือนพฤศจิกายน 2560   เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2560
    news_1128-1516.xls
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0