สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
  Username
   
 
 
Password
 
   
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: พฤษภาคม 2566 
:: เมษายน 2566 
:: มีนาคม 2566 
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   รายละเอียดตกเบิกเงินเดือน วิทยฐานะและค่าตอบแทน ประจำเดือนเมษายน 2562 [18-Apr-201901:26:43: pm]
   

รายละเอียดตกเบิกเงินเดือน วิทยฐานะและค่าตอบแทน ประจำเดือนเมษายน 2562

    news_0418-1326.xls
   รายละเอียดตกเบิกเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [25-Feb-201902:38:41: pm]
   

รายละเอียดตกเบิกเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

    news_0225-1438.xls
   รายละเอียดตกเบิกเงินเดือน วิทยฐานะและค่าตอบแทน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [25-Feb-201902:37:48: pm]
   

รายละเอียดตกเบิกเงินเดือน วิทยฐานะและค่าตอบแทน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

    ตกเบิกเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทนรายเดือนกพ.62.xls
   รายละเอียดตกเบิกเงินเดือนข้าราชการครูบรรจุใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [25-Feb-201902:37:02: pm]
   

รายละเอียดตกเบิกเงินเดือนข้าราชการครูบรรจุใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

    ตกเบิกเงินเดือนบรรจุใหม่ กพ.62.xls
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] ถัดไป>>
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0