สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
  Username
   
 
 
Password
 
   
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: พฤษภาคม 2566 
:: เมษายน 2566 
:: มีนาคม 2566 
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   admin [10-May-202411:12:50: pm]
   

admin

    news_0510-2312.php
   รายการตกเบิกเงินเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานราชการ ต.ค.63-ธ.ค.63 [04-Jan-202104:06:37: pm]
   

ตกเบิกเงินเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานราชการ ต.ค.63-ธ.ค.63

    news_0104-1606.xls
   ตกเบิกค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [28-May-201908:55:55: am]
   

ตกเบิกค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

    news_0528-0855.xlsx
   ตกเบิกเงินเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [28-May-201908:55:29: am]
   

ตกเบิกเงินเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

    news_0528-0855.xls
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] ถัดไป>>
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0